Beställ en radonmätning för din nya restaurang

När du öppnar en ny restaurang är det viktigt att se till att den är en hälsosam och säker miljö för både personal och gäster. En av de aspekter som ibland kan glömmas bort är radon, en osynlig gas som kan förekomma i byggnader och utgöra en hälsorisk eller till och med flera. Inandning av radon kan öka risken för lungcancer och anses vara en av de främsta orsakerna till lungcancer hos icke-rökare. En radonmätning är ett viktigt steg för att säkerställa att din restaurang är säker att vistas i och att den uppfyller de gällande riktlinjerna för radonhalt i inomhusluften.

Anlita Radea för din radonmätning

För att säkerställa en hälsosam och säker inomhusmiljö i din restaurang, är det viktigt att välja ett pålitligt företag som Radea för att utföra en noggrann och korrekt radonmätning.

Radea är ett erkänt företag som har specialiserar sig på radonmätning och radonsanering. Genom att beställa en radonmätning från Radea kan du vara säker på att du får en pålitlig och noggrann mätning av radonhalten i din restaurang. Radea använder avancerad teknik och har erfarenhet av att utföra radonmätningar enligt de högsta standarderna för att säkerställa korrekta resultat.

Använd olika metoder för din radonmätning

En radonmätning kan göras med olika metoder, såsom långtidsmätning eller korttidsmätning, beroende på dina specifika behov och din tidsram. Resultaten av radonmätningen kommer att rapporteras till dig, och om det skulle visa sig att radonhalten i din restaurang överskrider de rekommenderade gränsvärdena, kan Radea också erbjuda radonsaneringstjänster för att åtgärda problemet.